m
Line 17: Line 17:
 
: [[Course:ZPGSO|Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu]]
 
: [[Course:ZPGSO|Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu]]
 
; Letný semester
 
; Letný semester
: [https://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ Princípy počítačov - hardvér]
+
: [[Course:Tatrabot/sk|Princípy počítačov - Tatrabot]]
 +
: [[Course:Advanced_Computer_Graphics/sk|Pokročilá počítačová grafika]]
 
}}
 
}}

Revision as of 08:25, 21 February 2018

Adam Riečický

Adam Riečický – fotografia
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester
Modelovacie a renderovacie techniky
Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
Letný semester
Princípy počítačov - Tatrabot
Pokročilá počítačová grafika