Line 13: Line 13:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
Zimný semester:
+
; Zimný semester
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelovacie a renderovacie techniky]]
+
: [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelovacie a renderovacie techniky]]
* [[ZPGSO/sk|Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu]]
+
: [[Course:ZPGSO|Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu]]
 
+
; Letný semester
 +
: [https://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ Princípy počítačov - hardvér]
 
}}
 
}}

Revision as of 14:21, 4 October 2017

Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester
Modelovacie a renderovacie techniky
Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
Letný semester
Princípy počítačov - hardvér