(Created page with "{{Osoba | fullname = Mgr. Adam Riečický | caption = Adam Riečický | image = | section = | position = doktorand | phone = | room = M-113 | email = riecic...")
 
Line 7: Line 7:
 
   | phone =  
 
   | phone =  
 
   | room = M-113
 
   | room = M-113
   | email = riecicky1{{@}}uniba.sk
+
   | email = adam.riecicky{{@}}fmph.uniba.sk
 
   | web =
 
   | web =
 
   | info =  
 
   | info =  

Revision as of 12:22, 19 September 2016

Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester: