Line 15: Line 15:
 
Zimný semester:
 
Zimný semester:
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelovacie a renderovacie techniky]]
* Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
+
* [[ZPGSO/sk|Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu]]
  
 
}}
 
}}

Revision as of 10:42, 27 September 2016

Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester: