m
 
Line 16: Line 16:
 
: [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
: [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
: [[Course:ZPGSO|Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu]]
 
: [[Course:ZPGSO|Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu]]
 +
: [[Course:VAR/sk|Virtuálna a rozšírená realita]]
 
; Letný semester
 
; Letný semester
 
: [[Course:Tatrabot/sk|Princípy počítačov - Tatrabot]]
 
: [[Course:Tatrabot/sk|Princípy počítačov - Tatrabot]]
 
: [[Course:Advanced_Computer_Graphics/sk|Pokročilá počítačová grafika]]
 
: [[Course:Advanced_Computer_Graphics/sk|Pokročilá počítačová grafika]]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 23:57, 24 September 2019

Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester
Modelovacie a renderovacie techniky
Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
Virtuálna a rozšírená realita
Letný semester
Princípy počítačov - Tatrabot
Pokročilá počítačová grafika