m
Line 3: Line 3:
 
   | caption = Adam Riečický
 
   | caption = Adam Riečický
 
   | image =  
 
   | image =  
   | section =  
+
   | section = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone =  
 
   | phone =  

Revision as of 09:25, 21 February 2018

Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester
Modelovacie a renderovacie techniky
Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
Letný semester
Princípy počítačov - Tatrabot
Pokročilá počítačová grafika