Adam Riečický

Photo of Adam Riečický
Name: Mgr. Adam Riečický
doctoral student
Email: riecicky1@uniba.sk
Office: M-113
Address: Mgr. Adam Riečický
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

Winter term:


Responsible for pages:

Revision as of 19:58, 14 September 2016 by Riecicky (Talk | contribs)