Adam Riečický

Adam Riečický
Meno: Mgr. Adam Riečický
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-113
Adresa: Mgr. Adam Riečický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester
Modelovacie a renderovacie techniky
Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
Virtuálna a rozšírená realita
Letný semester
Princípy počítačov - Tatrabot
Pokročilá počítačová grafika
(Presmerované z Adam Riecicky)