Line 12: Line 12:
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu Akademické podporné centrum prechádza na dištančnú formu, teda stretnutia sa budú uskutočňovať '''ONLINE'''.  
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu Akademické podporné centrum prechádza na dištančnú formu, teda stretnutia sa budú uskutočňovať '''ONLINE'''.  
  
'''Link''' na stretnutie 14.12.2020 od 14:00:  [https://meet.google.com/aau-iicy-rma Udalosť v google meet]
+
'''Link''' na stretnutie 14.12.2020 od 14:00:  [https://meet.google.com/ccu-hwek-rwr Udalosť v google meet]
  
 
== Kto bude pomáhať? ==
 
== Kto bude pomáhať? ==

Revision as of 14:55, 15 February 2021

Akademické podporné centrum

Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:

  • pomôcť študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu;
  • rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.

Kedy a kde?

Každý pondelok od 14:00 do 15:30 hod je v miestnosti I-23 (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa do 15:00).

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Akademické podporné centrum prechádza na dištančnú formu, teda stretnutia sa budú uskutočňovať ONLINE.

Link na stretnutie 14.12.2020 od 14:00: Udalosť v google meet

Kto bude pomáhať?

Pomáhať budú doktorandi našej katedry. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.

Doktorandi v Akademickom podpornom centre a ich špecializácie
Meno Špecializácia
MSc. Andrej Baláž bioinformatika, algoritmy a ich zložitosť, strojové učenie, matematická analýza, Python
Mgr. Iveta Bečková neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
Mgr. Martina Bodišová diskrétna matematika, grafy, Python
Mgr. Matej Fandl výpočtové modelovanie a simulácia, neurónové siete, programovanie
Mgr. Endre Hamerlik umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Python
Ing. Viktor Kocur počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, Python
Mgr. Stanislav Krajčovič Python, Java (Android), C++
Mgr. Mária Mériová kombinatorika, algebraická kombinatorika, algebra, PHP, HTML, CSS
Mgr. Štefan Pócoš umelá inteligencia, neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
Mgr. Adam Riečický počítačová grafika, geometria, spracovanie obrazu, C++
Mgr. Dana Škorvánková neurónové siete, počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, Python
Mgr. Aliyu Tanko
Mgr. Matúš Tomko SQL, Java

Kontakt

E-mail: apc@fmph.uniba.sk
Za pedagógov: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Za doktorandov: Mgr. Mária Mériová