Line 23: Line 23:
 
|-
 
|-
 
| [[Iveta Beckova|Mgr. Iveta Bečková]]
 
| [[Iveta Beckova|Mgr. Iveta Bečková]]
|
+
|neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
 
|-
 
|-
 
| [[Martina Bodisova|Mgr. Martina Bodišová]]
 
| [[Martina Bodisova|Mgr. Martina Bodišová]]
Line 45: Line 45:
 
|-
 
|-
 
| [[Stefan Pocos|Mgr. Štefan Pócoš]]
 
| [[Stefan Pocos|Mgr. Štefan Pócoš]]
|
+
|umelá inteligencia, neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
 
|-
 
|-
 
| [[Adam Riecicky|Mgr. Adam Riečický]]
 
| [[Adam Riecicky|Mgr. Adam Riečický]]

Revision as of 14:35, 19 September 2020

Akademické podporné centrum

Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:

  • pomôcť študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu;
  • rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.

Kedy a kde?

Každý pondelok od 14:00 do 15:30 hod je v miestnosti I-23 (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa do 15:00).

Kto bude pomáhať?

Pomáhať budú doktorandi našej katedry. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.

Doktorandi v Akademickom podpornom centre a ich špecializácie
Meno Špecializácia
MSc. Andrej Baláž
Mgr. Iveta Bečková neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
Mgr. Martina Bodišová
Mgr. Matej Fandl
Mgr. Endre Hamerlik umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Python
Ing. Viktor Kocur počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, Python
Mgr. Stanislav Krajčovič Python, Java (Android), C++
Mgr. Mária Mériová kombinatorika, algebraická kombinatorika, algebra, PHP, HTML, CSS
Mgr. Štefan Pócoš umelá inteligencia, neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
Mgr. Adam Riečický počítačová grafika, geometria, spracovanie obrazu, C++
Mgr. Dana Škorvánková neurónové siete, počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, Python
Mgr. Aliyu Tanko
Mgr. Matúš Tomko SQL, Java

Kontakt

E-mail: apc@fmph.uniba.sk
Za pedagógov: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Za doktorandov: Mgr. Mária Mériová