(doplnenie specializacie)
m
Line 22: Line 22:
 
|počítačové videnie, spracovanie obrazu, Matematika (3), MATLAB, HTML, CSS
 
|počítačové videnie, spracovanie obrazu, Matematika (3), MATLAB, HTML, CSS
 
|-
 
|-
| [[Endre Hamerlik|Mgr. Endre Hamerlík]]
+
| [[Endre Hamerlik|Mgr. Endre Hamerlik]]
 
| umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Python
 
| umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Python
 
|-
 
|-

Revision as of 13:57, 12 November 2019

Akademické podporné centrum

Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:

  • pomôcť študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu;
  • rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.

Kedy a kde?

Každý pondelok od 14:00 do 15:30 hod je v miestnosti I-23 (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa do 15:00).

Kto bude pomáhať?

Pomáhať budú doktorandi našej katedry. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.

Doktorandi v Akademickom podpornom centre a ich špecializácie
Meno Špecializácia
RNDr. Paula Štancelová počítačové videnie, spracovanie obrazu, Matematika (3), MATLAB, HTML, CSS
Mgr. Endre Hamerlik umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Python
Mgr. Juraj Holas umelá inteligencia, neurónové siete
Mgr. Andrej Jursa umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Java, PHP, HTML, CSS
Ing. Viktor Kocur počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, Python
Mgr. Stanislav Krajčovič Python, Java (Android), C++
Mgr. Mária Mériová
Bc. Mgr. Umud Novruzov
Mgr. Adam Riečický počítačová grafika, geometria, spracovanie obrazu, C++, PHP, HTML, CSS
Mgr. Ing. Matúš Tuna
Mgr. Matúš Tomko SQL, Java
Mgr. Ivor Uhliarik AI, (fuzzy) expertné systémy, strojové učenie, spracovanie jazyka; C, C++, C#, Java, Python; OS

Kontakt

E-mail: apc@fmph.uniba.sk
Za pedagógov: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Za doktorandov: RNDr. Paula Budzáková