m
Line 29: Line 29:
 
|-
 
|-
 
| [[Juraj Holas|Mgr. Juraj Holas]]
 
| [[Juraj Holas|Mgr. Juraj Holas]]
|
+
| umelá inteligencia, neurónové siete, strojové učenie, Java, Matlab
 
|-
 
|-
 
| [[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]]
 
| [[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]]

Revision as of 17:59, 18 September 2016

Akademické podporné centrum

Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:

  • pomôcť (najmä) študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu;
  • rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.

Kedy a kde?

Každý pondelok od 14:00 do 15:40 hod je v miestnosti I-23 (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa do 15:00). Na inom čase a mieste je možné dohodnúť sa individuálne.

Kto bude pomáhať?

Pomáhať budú doktorandi našej katedry a doktorandky KZVI. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.

Doktorandi v Akademickom podpornom centre a ich špecializácie
Meno Špecializácia
Mgr. Vladimír Boža
Mgr. Paula Budzáková počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, HTML, CSS
Mgr. Peter Gergeľ umelá inteligencia, neurónové siete, Java, C/C++, Python, GNU/Linux
Mgr. Juraj Holas umelá inteligencia, neurónové siete, strojové učenie, Java, Matlab
Mgr. Andrej Jursa umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Java, PHP, HTML, CSS
Mgr. Rafael Korbaš
Mgr. Tomáš Kuzma neurónové siete, MATLAB [, algoritmy, FoJA, strojové učenie, C\(++|#\)\?, Java, Python]
Mgr. Júlia Pukancová umelá inteligencia, reprezentácia znalostí, logika, abdukcia, ontológie, Java
Mgr. Adam Riečický počítačová grafika, geometria, spracovanie obrazu, C++, PHP, HTML, CSS
Mgr. Ing. Matúš Tuna
Mgr. Ivor Uhliarik AI, (fuzzy) expertné systémy, strojové učenie, spracovanie jazyka; C, C++, C#, Java, Python; OS


Kontakt

E-mail: apc@dai.fmph.uniba.sk
Za pedagógov: Dr. Tatiana Jajcayová
Za doktorandov: Mgr. Júlia Pukancová