(aktualizacia zoznamu doktorandov)
Line 36: Line 36:
 
| [[Jan Mikulas|Mgr. Ján Mikuláš]]
 
| [[Jan Mikulas|Mgr. Ján Mikuláš]]
 
| počítačové videnie, algoritmy
 
| počítačové videnie, algoritmy
|-
 
| [[Mikulas Pataky|RNDr. Mikuláš Pataky]]
 
|
 
 
|-
 
|-
 
| [[Michal Piovarci|Mgr. Michal Piovarči]]
 
| [[Michal Piovarci|Mgr. Michal Piovarči]]

Revision as of 10:48, 22 October 2015

Akademické podporné centrum

Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:

  • pomôcť (najmä) študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu;
  • rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.

Kedy a kde?

Každý pondelok od 14:00 do 15:40 hod je v miestnosti I-23 (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa do 15:00). Na inom čase a mieste je možné dohodnúť sa individuálne.

Kto bude pomáhať?

Pomáhať budú doktorandi našej katedry a doktorandky KZVI. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.

Doktorandi v Akademickom podpornom centre a ich špecializácie
Meno Špecializácia
RNDr. Martin Baláž softverove inzinierstvo, umela inteligencia, logika
Mgr. Vladimír Boža
Mgr. Peter Gergeľ umelá inteligencia, neurónové siete, Java, C++, linux
Mgr. Andrej Jursa
Mgr. Tomáš Kuzma neurónové siete, MATLAB [, algoritmy, FoJA, strojové učenie, C\(++|#\)\?, Java, Python]
Mgr. Ján Mikuláš počítačové videnie, algoritmy
Mgr. Michal Piovarči počítačová grafika, OpenGL, C++14, Visual Studio
Mgr. Júlia Pukancová umela inteligencia, logika, Java, C++
Mgr. Radoslav Škoviera
Mgr. Ivor Uhliarik AI, (fuzzy) expertné systémy, strojové učenie, spracovanie jazyka; C, C++, Java, Python; OS
Mgr. Eva Mészárosová programovanie (Python)
Mgr. Veronika Dropčová Pascal, pedagogický výskum, štatistika pre pedagogický výskum
Mgr. Natália Kováčová
Mgr. Dana Šuníková Java, PHP


Organizačné zabezpečenie

Za pedagógov: Dr. Tatiana Jajcayová
Za doktorandov: Mgr. Júlia Pukancová, RNDr. Martin Baláž