(110 intermediate revisions by 19 users not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:
 
Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:
* pomôcť (najmä) študentom [[Bachelor program in Applied Informatics|bakalárskeho štúdia]] pri prechode zo strednej na vysokú školu;
+
* pomôcť študentom [[Bachelor program in Applied Informatics|bakalárskeho štúdia]] pri prechode zo strednej na vysokú školu;
 
* rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.
 
* rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.
  
 
== Kedy a kde? ==
 
== Kedy a kde? ==
Každý '''pondelok od 14:00 do 15:40 hod''' je v miestnosti '''I-23''' (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa do 15:00). Na inom čase a mieste je možné [[#Kontakt|dohodnúť sa individuálne]].
+
 
 +
Každý '''pondelok od 14:50 do 16:20 hod''' je v miestnosti '''I-23''' (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa/prihlásiť sa do 15:50).  
 +
 
 +
V prípade otázok, problémov s prihlásením na meeting kontaktujte: paula.stancelova@fmph.uniba.sk
  
 
== Kto bude pomáhať? ==
 
== Kto bude pomáhať? ==
Pomáhať budú [[People|doktorandi našej katedry]] a [http://www.edi.fmph.uniba.sk/index.php/pracovnici doktorandky KZVI]. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.  
+
Pomáhať budú [[People|doktorandi našej katedry]]. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.  
  
 
{|
 
{|
Line 19: Line 22:
 
! Špecializácia
 
! Špecializácia
 
|-
 
|-
| [[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža]]
+
| [[Andrej Balaz|MSc. Andrej Baláž]]
|
+
| bioinformatika, algoritmy a ich zložitosť, strojové učenie, matematická analýza, Python
 
|-
 
|-
| [[Paula Budzakova|Mgr. Paula Budzáková]]
+
| [[Iveta Beckova|Mgr. Iveta Bečková]]
|počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, HTML, CSS
+
|neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
 
|-
 
|-
| [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~gergel/ Mgr. Peter Gergeľ]
+
| [[Frantisek Dracek|MSc. František Dráček]]
| umelá inteligencia, neurónové siete, Java, C++, GNU/Linux
+
|....
 
|-
 
|-
| [[Juraj Holas|Mgr. Juraj Holas]]
+
| [[Matej Fandl|Mgr. Matej Fandl]]
 +
| výpočtové modelovanie a simulácia, programovanie (Haskell, Julia, Java, nejaké C/C++, lispy (hlavne Racket, scheme))
 +
|-
 +
| [[Gajdosech Lukas|Mgr. Gajdošech Lukáš]]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| [[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]]
+
| [[Endre Hamerlik|Mgr. Endre Hamerlik]]
| umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Java, PHP, HTML, CSS
+
| umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Python
 
|-
 
|-
| [[Rafael Korbas|Mgr. Rafael Korbaš]]
+
| [[Kubik Jozef|Mgr. Jozef Kubík]]
|
+
| umelá inteligencia, Python, Java
 
|-
 
|-
| [[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]
+
| [[Kyselica Daniel|Mgr. Daniel Kyselica]]
| neurónové siete, MATLAB [, algoritmy, FoJA, strojové učenie, C\(++|#\)\?, Java, Python]
+
| Python, strojové učenie
 
|-
 
|-
| [[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová]]
+
| [[Mihalova Dominika|Mgr. Dominka Mihálová]]
| umelá inteligencia, reprezentácia znalostí, logika, abdukcia, ontológie, Java
+
| Java, Kotlin, HTML, teória grafov, diskrétna matematika, lineárna algebra, GAP systém
 
|-
 
|-
| [[Adam Riecicky|Mgr. Adam Riečický]]
+
| [[Stefan Pocos|Mgr. Štefan Pócoš]]
| počítačová grafika, geometria, spracovanie obrazu, C++, PHP, HTML, CSS
+
|umelá inteligencia, neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
 
|-
 
|-
| [[Matus Tuna|Mgr. Ing. Matúš Tuna]]
+
| [[Dana Skorvankova|Mgr. Dana Škorvánková]]
|
+
| neurónové siete, počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, Python
|-
+
| [[Ivor Uhliarik|Mgr. Ivor Uhliarik]]
+
| AI, (fuzzy) expertné systémy, strojové učenie, spracovanie jazyka; C, C++, C#, Java, Python; OS
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
  
 
== Kontakt ==
 
== Kontakt ==
E-mail: apc{{@}}dai.fmph.uniba.sk<br>
+
E-mail: apc{{@}}fmph.uniba.sk<br>
Za pedagógov: [[Tatiana Jajcayova|Dr. Tatiana Jajcayová]]<br>
+
Za pedagógov: [[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]<br>
Za doktorandov: [[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová]]<br>
+
Za doktorandov: [[Paula Budzakova|RNDr. Paula Štancelová]]<br>

Latest revision as of 15:38, 4 March 2023

Akademické podporné centrum

Akademické podporné centrum pri KAI má za cieľ:

  • pomôcť študentom bakalárskeho štúdia pri prechode zo strednej na vysokú školu;
  • rozšíriť možnosti konzultácií, najmä k nosným predmetom ako je matematika, či programovanie.

Kedy a kde?

Každý pondelok od 14:50 do 16:20 hod je v miestnosti I-23 (informatický pavilón) k dispozícii aspoň jeden doktorand (je však potrebné dostaviť sa/prihlásiť sa do 15:50).

V prípade otázok, problémov s prihlásením na meeting kontaktujte: paula.stancelova@fmph.uniba.sk

Kto bude pomáhať?

Pomáhať budú doktorandi našej katedry. Neváhajte ich kontaktovať! Ak by ste mali otázky na veci mimo profilových predmetov, v tabuľke nižšie je uvedená aj konkretnejšia špecializácia.

Doktorandi v Akademickom podpornom centre a ich špecializácie
Meno Špecializácia
MSc. Andrej Baláž bioinformatika, algoritmy a ich zložitosť, strojové učenie, matematická analýza, Python
Mgr. Iveta Bečková neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
MSc. František Dráček ....
Mgr. Matej Fandl výpočtové modelovanie a simulácia, programovanie (Haskell, Julia, Java, nejaké C/C++, lispy (hlavne Racket, scheme))
Mgr. Gajdošech Lukáš
Mgr. Endre Hamerlik umelá inteligencia, neurónové siete, MATLAB, Python
Mgr. Jozef Kubík umelá inteligencia, Python, Java
Mgr. Daniel Kyselica Python, strojové učenie
Mgr. Dominka Mihálová Java, Kotlin, HTML, teória grafov, diskrétna matematika, lineárna algebra, GAP systém
Mgr. Štefan Pócoš umelá inteligencia, neurónové siete, počítačová grafika, geometria, MATLAB
Mgr. Dana Škorvánková neurónové siete, počítačové videnie, spracovanie obrazu, MATLAB, Python

Kontakt

E-mail: apc@fmph.uniba.sk
Za pedagógov: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Za doktorandov: RNDr. Paula Štancelová