Katedra aplikovanej informatiky vznikla v roku 2005 spojením predchádzajúcej katedry Počítačovej grafiky, Ústavu informatiky, Katedry humanitných vied a Podporného centra pre zrakovo postihnutých študentov. Dnes je jednou z najväčších katedier fakulty.

(Presmerované z About DAI)