Prechod na bakalársky program Aplikovaná informatika platný od akademického roku 2015/2016

Pri prechode zo študijného programu Aplikovaná informatika, ktorý bol platný do r. 2014/15, na nový program platný od r. 2015/16:

Podrobnosti sú uvedené nižšie.

Študenti so začiatkom štúdia v r. 2014/2015

Prechod na nový bakalársky program AIN sa týka najmä teraz nastupujúcich druhákov, ktorí začali študovať „po starom“, ale pokračovať budú „po novom“. Na to, aby ste mohli ukončiť štúdium, musíte absolvovať tie predmety, ktoré sú v novom programe povinné a príslušnú časť povinne voliteľných a získať príslušné kredity. Tomu prosím prispôsobte zápis predmetov.

Pozrite si nový študijný program.

Povinné predmety

Konkrétne, musíte „dodatočne“ absolvovať predmety, ktoré sú po novom povinné v prvom ročníku (viď skupinu 1AIN-A1 v študijnom programe) ale neboli (1-AIN-112 Úvod do webových technológií, 1-INF-283 Počítačové siete 1, 1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky, 1-AIN-189 Webové aplikácie (1)). I keď niečo z toho už možno máte.

Na druhej strane, vám zas niečo uľahčíme: Už absolvované predmety vám uznáme podľa nasledovného (je to zaznamenané i v AISe):

Ekvivalenty
Starý predmet Nový predmet
1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov 1-AIN-112 Úvod do webových technológií
1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií 1-AIN-189 Webové aplikácie (1)
1-INF-260/00 Počítačové siete 1-INF-283 Počítačové siete 1
1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1) 1-AIN-121 Matematika 1 – Úvod do matematického myslenia
1-AIN-110/00 Matematika (1) 1-AIN-188 Matematika 2 – Matematická analýza
1-AIN-150/00 Matematika (2) 1-AIN-152 Lineárna algebra
1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2) 1-AIN-160 Matematika 3 – Diskrétna matematika
1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky
alebo
1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky
1-AIN-412 Matematika 4 – Logika pre informatikov
1-AIN-140/00 Princípy počítačov – hardvér
a 1-AIN-180/00 Princípy počítačov – OS
1-AIN-140 Princípy počítačov – hardvér
a 1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie
a 1-AIN-180 Princípy počítačov – operačné systémy

Povinne voliteľné predmety

Čo sa týka povinne voliteľných predmetov, aj keď väčšinu absolvujete až v 3. ročníku, pri ich výbere je dobré vziať do úvahy, v akom smere chcete pokračovať na magisterskom štúdiu: počítačová grafika, umelá inteligencia, programovanie a tvorba informačných systémov alebo tvorba softvéru pre vzdelávanie. Vo všeobecnosti platí, že študenti, ktorí chcú pokračovať na magisterskom štúdiu, by si mali vyberať predmety z bloku A; blok B je stavaný najmä pre študentov, ktorí chcú nastúpiť priamo do praxe. Niektoré z predmetov v bloku A tvoria podstatnú obsahovú prerekvizitu pre niektoré smery magisterského štúdia. Tútori vypracovali odporúčanie pre výber predmetov, ktoré zohľadňuje obsahové nadväznosti medzi bakalárskym a magisterským štúdiom.

V prípade nejasností sa neváhajte poradiť s garantom, doc. Gruskom, alebo s tútormi štúdia, dr. Vinařom, dr. Homolom, dr. Blahom.

Študenti so začiatkom štúdia do r. 2013/2014

Pre študentov, ktorí začali študovať do r. 2013/14, platia pôvodné povinné predmety (skupina 1AIN-A2 v novom študijnom programe).

Zapisovať si môžete iba predmety podľa aktuálnej ponuky. Predmety starého študijného programu sa nebudú otvárať (sú suspendované – znak ! v druhom stĺpci).

Ak plánujete pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, týkajú sa vás vyššie uvedené odporúčania pre výber povinne voliteľných predmetov.


Revision as of 16:26, 16 September 2015 by Kluka (Talk | contribs) (Odkaz na odporúčanie pre výber predmetov)