Vyhovujúce názvy stránok

 • 23 B (1 slovo) - 15:45, 8. september 2016
 • | fullname = Mgr. Martin Marko, PhD. | caption = Martin Marko
  882 B (107 slov) - 14:25, 13. september 2016
 • | fullname = Mgr. Martin Marko, PhD. | caption = Martin Marko
  881 B (95 slov) - 14:27, 13. september 2016

Zhody v textoch stránok

 • |[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]] (vedúca odd.)||I 34||869 |[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (čiast. úväzok)||[http://www.unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]||
  7 KB (1 070 slov) - 08:46, 31. august 2021
 • | fullname = Mgr. Martin Marko, PhD. | caption = Martin Marko
  882 B (107 slov) - 14:25, 13. september 2016
 • | fullname = Mgr. Martin Marko, PhD. | caption = Martin Marko
  881 B (95 slov) - 14:27, 13. september 2016
 • ...ur seminar (approximately). Course is taught by [[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]]. You can contact me via email makrorager{{@}}gmail.com.
  3 KB (349 slov) - 10:02, 17. september 2020
 • |2-IKV-113||[[Cognitive Psychology]]|| [[Martin Marko|Marko M.]] ||1/S ||L2,S2||5||50/50 ...N-304_15.html Introduction to Artificial Intelligence]|| [[Maria Markosova|Markošová M.]][[Igor Farkas|Farkaš I.]] ||1/W ||L2,S2||6||50/50
  10 KB (1 319 slov) - 17:26, 30. január 2021
 • | teacher = [[Martin Marko|Mgr. Martin Marko PhD.]] | email = martin.marko[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
  639 B (75 slov) - 16:21, 22. september 2017
 • | teacher = [[Martin Marko|Mgr. Martin Marko PhD.]] | email = martin.marko{{@}}savba.sk
  3 KB (364 slov) - 09:54, 17. september 2020
 • |Marko Martin||Kristián Valentín||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~marko34/bc.%20p
  3 KB (497 slov) - 10:42, 14. február 2015
 • | teacher = Mgr. Martin Marko, PhD. | email = martin.marko[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
  668 B (81 slov) - 12:42, 28. september 2016
 • | teacher = [[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] | email = martin.marko[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
  3 KB (396 slov) - 09:58, 17. september 2020
 • |[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]] (Head of Section)||I 34||374 |[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (part-time)||[http://unpf.sav.sk/?lang=en INPP SAS]||
  7 KB (936 slov) - 17:37, 20. september 2021
 • * [http://davinci.fmph.uniba.sk/~marko34/bc.%20praca/ Martin Marko: Systém pre správu a údržbu firemného vozového parku]
  10 KB (1 603 slov) - 11:11, 31. január 2014
 • ...ur seminar (approximately). Course is taught by [[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]]. You can contact me via email makrorager{{@}}gmail.com.
  2 KB (233 slov) - 19:19, 17. september 2018