Page title matches

 • | fullname = RNDr. Andrej Blaho, PhD. | caption = Andrej Blaho
  581 B (63 words) - 15:07, 14 February 2020
 • | fullname = RNDr. Andrej Blaho | caption = Andrej Blaho
  466 B (40 words) - 15:45, 6 June 2012
 • 3 B (0 words) - 10:57, 22 August 2008

Page text matches

 • ...group III - 2021|Bakalársky seminár, skupina III]], Utorok, 9:50, Andrej Blaho * Andrej Blaho, blaho [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
  5 KB (849 words) - 23:09, 15 February 2021
 • '''Utorok, 9:00, M-I, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (460 words) - 07:30, 24 May 2018
 • '''Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (447 words) - 03:08, 19 February 2018
 • [[Andrej Blaho]] (blaho{{@}}fmph.uniba.sk, M/162).
  22 KB (3,334 words) - 10:24, 6 September 2021
 • |1-AIN-130||[[Programming 1|Programovanie (1)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||1/Z ||P4,C2||8||0/100 |1-AIN-170||[[Programming 2|Programovanie (2)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]]||1-AIN-130!||1/L||P2,C2||6||0/100
  20 KB (2,683 words) - 16:54, 26 August 2015
 • |width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  7 KB (1,049 words) - 21:06, 25 November 2021
 • ...ia, [[Tomas Vinar|dr. Vinařom]], [[Martin Homola|dr. Homolom]], [[Andrej Blaho|dr. Blahom]].
  5 KB (774 words) - 16:26, 16 September 2015
 • '''Štvrtok 09:00, I-9, Andrej Blaho'''<br>
  4 KB (548 words) - 20:35, 14 May 2010
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]
  829 B (103 words) - 11:14, 22 August 2008
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]
  808 B (102 words) - 11:14, 22 August 2008
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  742 B (92 words) - 10:10, 28 August 2013
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  736 B (78 words) - 10:08, 28 August 2013
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]
  653 B (73 words) - 20:42, 2 October 2008
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]
  641 B (70 words) - 10:24, 25 August 2008
 • ...rkosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]], [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]] | email = markosova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, blaho[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  783 B (99 words) - 14:30, 24 August 2008
 • |Heriban Branislav||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~heriban8/bakalarka/ Tréningový program sp |Chraščová Martina||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~chrascova3/bcpraca.html Softvér na tvorbu h
  4 KB (657 words) - 13:21, 22 May 2014
 • '''Štvrtok, 10:40, I-23, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (497 words) - 09:42, 14 February 2015
 • '''Štvrtok, 08:10, I-9, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (426 words) - 08:11, 19 June 2014
 • |Šafárik Miroslav||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~safarik11/driving/ Informačný systém pre
  4 KB (584 words) - 13:26, 22 May 2014
 • ...Vinar|Tomáš Vinař]] (vinar{{@}}fmph.uniba.sk. M-163), [[Andrej Blaho]] (blaho{{@}}fmph.uniba.sk, M-162).
  9 KB (1,545 words) - 16:05, 31 August 2016
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]] |align="center"| 1iai1 || Blaho || št 9:50 || I
  2 KB (199 words) - 17:47, 18 September 2013
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  830 B (109 words) - 13:25, 10 November 2014
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  716 B (91 words) - 13:25, 10 November 2014
 • ...rkosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]], [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]] | email = markosova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, blaho[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
  902 B (121 words) - 21:19, 20 August 2008
 • ...II - 2017|Bakalársky seminár, skupina III]], Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho * Andrej Blaho, blaho [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
  5 KB (799 words) - 09:37, 25 September 2017
 • :[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  5 KB (837 words) - 11:50, 6 September 2021
 • '''Štvrtok, 08:10, I-9, Andrej Blaho'''<br>
  4 KB (524 words) - 07:43, 13 May 2010
 • |width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  7 KB (1,002 words) - 21:06, 25 November 2021
 • |Hoľa Michal||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hola2/ Interaktívna aplikácia na výučbu
  5 KB (687 words) - 22:54, 22 June 2015
 • | fullname = RNDr. Andrej Blaho, PhD. | caption = Andrej Blaho
  581 B (63 words) - 15:07, 14 February 2020
 • | fullname = RNDr. Andrej Blaho | caption = Andrej Blaho
  466 B (40 words) - 15:45, 6 June 2012
 • | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  805 B (100 words) - 10:09, 28 August 2013
 • :[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
  3 KB (422 words) - 11:49, 6 September 2021
 • |1-AIN-130||[[Programming 1|Programming (1)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||1/W ||L4,P2||8||50/50 |1-AIN-170||[[Programming 2|Programming (2)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]]||1-AIN-130!||1/S||L2,P2||6||50/50
  12 KB (1,557 words) - 15:15, 15 February 2011
 • |1-AIN-130||[[Programming 1|Programovanie (1)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]] || ||1/W ||L4,P2||8||50/50 |1-AIN-170||[[Programming 2|Programovanie (2)]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]]||1-AIN-130!||1/S||L2,P2||6||50/50
  13 KB (1,791 words) - 20:56, 2 August 2010
 • '''Štvrtok, 08:10, I-9, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (358 words) - 16:11, 29 May 2012
 • '''Štvrtok, 09:00, I-9, Andrej Blaho'''<br/>
  3 KB (424 words) - 19:25, 5 June 2012
 • |Ballon Tomáš || Blaho Andrej || [http://ballon.poriadne.sk/bak/ Komunikačná webová aplikácia] |Kriek Ronald || Blaho Andrej || [http://kriekr.blogspot.com/ Metódy Dataminingu]
  4 KB (563 words) - 11:30, 17 May 2012
 • |Spevák Ondrej || Blaho Andrej || [http://ondrej.poriadne.sk/bakalarka/index.php Webová aplikácia
  5 KB (605 words) - 11:33, 17 May 2012
 • | Gundzík Boris || Andrej Blaho || [http://www.st.fmph.uniba.sk/~gundzik1/webpages/Bak/ Webová aplikácia | Libantová Eva || Andrej Blaho || [http://www.st.fmph.uniba.sk/~libantova4/bakalarska-praca/kontakt.html E
  8 KB (1,120 words) - 09:34, 7 February 2013
 • '''Štvrtok, 08:10, I-9, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (499 words) - 11:48, 24 May 2013
 • '''Štvrtok, 09:00, I-9, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (512 words) - 12:15, 31 May 2013
 • |Gundzík Boris ||Andrej Blaho ||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~gundzik1/webpages/Bak/ Webová aplikácia n
  5 KB (738 words) - 01:20, 27 May 2013
 • |Libantová Eva ||Andrej Blaho ||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~libantova4/bakalarska-praca/kontakt.html Ed
  4 KB (573 words) - 12:37, 15 May 2013
 • '''Štvrtok, 09:50, I-23, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (474 words) - 22:56, 22 June 2015
 • '''Štvrtok, 10:40, I-23, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (500 words) - 22:56, 22 June 2015
 • |Juraj Košťál||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kostal15/bakalarskapraca/ Strategická hra
  6 KB (722 words) - 12:51, 23 February 2016
 • '''Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (439 words) - 08:28, 27 May 2016
 • '''Štvrtok, 10:40, M-I, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (458 words) - 14:03, 24 May 2016
 • |Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre |Martina Bodišová||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bodisova17/BP/ Systém na prípravu učebný
  3 KB (459 words) - 02:26, 19 February 2018
 • |Juraj Košťál||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kostal15/bakalarskapraca/ Strategická hra
  5 KB (614 words) - 03:07, 19 February 2018
 • |Tamás Danis||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~danis30/bc/ Aplikácia na podporu prevencie
  3 KB (426 words) - 21:50, 11 March 2018
 • ...išová: Systém na prípravu učebných materiálov a testových zadaní (Blaho)] ...nis30/bc/ Tamás Danis: Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca (Blaho)]
  6 KB (932 words) - 15:09, 30 October 2018
 • |Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre |Martina Bodišová||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bodisova17/BP/ Systém na prípravu učebný
  4 KB (702 words) - 19:06, 2 June 2018
 • '''Utorok, 9:50, M-V, Andrej Blaho'''<br>
  4 KB (609 words) - 20:01, 20 June 2020
 • '''Štvrtok, 9:00, M-VI, Andrej Blaho'''<br>
  3 KB (429 words) - 22:07, 16 May 2019
 • '''Utorok, 9:50 - 10:35, Andrej Blaho'''<br>
  2 KB (266 words) - 20:18, 18 May 2021