Page title matches

Page text matches

 • ...počty, evolučný design, multi-robotické systémy;<br>Kontakt: [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]]<br>Ďalšie informácie: [http://www.symbrion.eu/ Project
  703 B (105 words) - 22:54, 15 September 2008
 • |1-AIN-920||[[BSc Seminar]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||3/S ||S1||1||100/0 |1-AIN-521||[[Database Systems Implementation]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]], Golian R. || ||2/S ||L2,LP2||5||60/40
  12 KB (1,557 words) - 16:15, 15 February 2011
 • |1-AIN-920||[[BSc Seminar|BSc Seminár]]||[[Andrej Blaho|Blaho A.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||3/S ||S1||1||100/0 ...Systems Implementation|Implementácia databázových systémov]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]], Golian R. || ||2/S ||L2,LP2||5||60/40
  13 KB (1,791 words) - 21:56, 2 August 2010
 • | teacher = [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]], [[Jan Sefranek|PhDr. Ján Šefránek, CSc.]] | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph
  866 B (111 words) - 00:02, 26 September 2017
 • | teacher = [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]], [[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, P | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, borovan[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.
  859 B (111 words) - 18:36, 18 May 2011
 • | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, borovan[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph. | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic
  939 B (124 words) - 18:36, 18 May 2011
 • * [[Pavel Petrovic]]
  1 KB (118 words) - 15:35, 19 June 2015
 • | teacher = [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]] | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
  1 KB (168 words) - 15:35, 15 September 2013
 • | teacher = [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]] | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
  1 KB (140 words) - 15:40, 15 September 2013
 • ...iagnostic Data from Test Drives of Trucks</cite>), vedúci práce: [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]
  2 KB (253 words) - 11:56, 28 June 2018
 • ...uniba.sk/courses/ml/ Machine Learning]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič, P.]] || ||1/W ||L3,P1||6||10/90 |2-IKV-167||[[Practical Classes in Robotics]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
  9 KB (1,132 words) - 00:06, 7 September 2016

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)