{{{text}}}

Template:UnibaPublications/en

Šablóna odkazu na anglickú stránku publikácií osoby afiliovanej s univerzitou.

Použitie

{{UnibaPublications/en
   | login = uniba (AIS) login (povinné, žiaden default)
   | text  = text odkazu (povinné,žiaden default)
 }}
Revision as of 00:09, 27 September 2016 by Kluka (Talk | contribs) (Created page with "[https://uniba.sk/en/people/{{{login}}}/publications/ {{{text}}}]<noinclude> = Template:UnibaPublications/en = Šablóna odkazu na anglickú stránku publikácií osoby afilio...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)