choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: {{{name}}} ({{{code}}})
Prerekvizity: {{{prerequisites}}}
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: {{{semester}}} semester / {{{year}}}
Forma a # hodín/týždeň: {{{form}}}
Kredity: {{{credits}}}
Hodnotenie (semester/skúška): {{{evaluation}}}
Webstránka predmetu: {{{webpage}}}
Informačný list: download (Word document)
Vyučujúci: {{{teacher}}}
E-mail: {{{email}}}
Domovská stránka: }

Popis predmetu:

{{{description}}}

Je časťou štúdijného programu: {{{offered_in}}}

Odporúčania: {{{recommendations}}}

Revision as of 09:55, 21 August 2008 by 158.195.89.66 (Talk)