(Link na infolist na sluzby.fmph.uniba.sk + nepovinny argument infosheet pre custom linky na infolisty)
Line 26: Line 26:
 
   |-
 
   |-
 
   |Informačný list:
 
   |Informačný list:
   |[http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bc_mgr/ILS/{{{code}}}s.doc download (Word document)]
+
   |{{{infosheet|[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/{{{code}}} Informačný list {{{code}}}] (fakultná služba)}}}
 
   |-
 
   |-
 
   |Vyučujúci:
 
   |Vyučujúci:

Revision as of 14:55, 17 September 2015

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: {{{name}}} ({{{code}}})
Prerekvizity: {{{prerequisites}}}
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: {{{semester}}} semester / {{{year}}}
Forma a # hodín/týždeň: {{{form}}}
Kredity: {{{credits}}}
Hodnotenie (semester/skúška): {{{evaluation}}}
Webstránka predmetu: {{{webpage}}}
Informačný list: Informačný list {{{code}}} (fakultná služba)
Vyučujúci: {{{teacher}}}
E-mail: {{{email}}}
Domovská stránka: {{{homepage}}}

Popis predmetu:

{{{description}}}

Je časťou študijného programu: {{{offered_in}}}

Odporúčania: {{{recommendations}}}