Line 54: Line 54:
 
   {{#if:{{#pos:{{{code}}}|2-AIN}}|[[Category:Predmety 2-AIN]]|
 
   {{#if:{{#pos:{{{code}}}|2-AIN}}|[[Category:Predmety 2-AIN]]|
 
     {{#if:{{#pos:{{{code}}}|2-IKV}}|[[Category:Predmety 2-IKV]]|
 
     {{#if:{{#pos:{{{code}}}|2-IKV}}|[[Category:Predmety 2-IKV]]|
       [[Category:Predmety]]
+
       [[Category:Predmety pre študijné programy iných katedier]]
 
     }}
 
     }}
 
   }}
 
   }}
 
}}
 
}}

Revision as of 19:25, 18 June 2015

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: {{{name}}} ({{{code}}})
Prerekvizity: {{{prerequisites}}}
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: {{{semester}}} semester / {{{year}}}
Forma a # hodín/týždeň: {{{form}}}
Kredity: {{{credits}}}
Hodnotenie (semester/skúška): {{{evaluation}}}
Webstránka predmetu: {{{webpage}}}
Informačný list: download (Word document)
Vyučujúci: {{{teacher}}}
E-mail: {{{email}}}
Domovská stránka: {{{homepage}}}

Popis predmetu:

{{{description}}}

Je časťou študijného programu: {{{offered_in}}}

Odporúčania: {{{recommendations}}}