{{{text}}}

Template:Evipub

Šablóna odkazu na EviPub.

Použitie

{{Evipub
  | author = Priezvisko, Meno roknarodenia (povinné, žiaden default)
  | text = text odkazu (povinné,žiaden default)
  | sort = spôsob triedenia publikácií, jedno z
    * dateNewest (default)
    * dateOldest
    * callNumber - kategoria publikacie (casopis, konferencia atď)
    * title
    * author
    * relevance (vyhľadávacia relevancia?)
    * dateCreated (dátum vytvorenia záznamu?)
 }}
Revision as of 22:57, 26 September 2016 by Kluka (Talk | contribs) (Prenechanie defaultového textu na jazykové verzie)