(Prenechanie defaultového textu na jazykové verzie)
(URL kodovanie parametra author v externom linku)
 
Line 1: Line 1:
[http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1={{{author}}}&sort={{{sort|dateNewest}}}&theme=EPC&locale=sk {{{text}}}]<noinclude>
+
[http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1={{urlencode:{{{author}}}}}&sort={{{sort|dateNewest}}}&theme=EPC&locale=sk {{{text}}}]<noinclude>
 
= Template:Evipub =
 
= Template:Evipub =
 
Šablóna odkazu na EviPub.  
 
Šablóna odkazu na EviPub.  

Latest revision as of 00:22, 27 September 2016

{{{text}}}

Template:Evipub

Šablóna odkazu na EviPub.

Použitie

{{Evipub
  | author = Priezvisko, Meno roknarodenia (povinné, žiaden default)
  | text = text odkazu (povinné,žiaden default)
  | sort = spôsob triedenia publikácií, jedno z
    * dateNewest (default)
    * dateOldest
    * callNumber - kategoria publikacie (casopis, konferencia atď)
    * title
    * author
    * relevance (vyhľadávacia relevancia?)
    * dateCreated (dátum vytvorenia záznamu?)
 }}