----- Original Message -----
From: Stanová Mária
To: sekretarky ; veduci
Cc: Martincová Iveta ; Urban Ján
Sent: Wednesday, October 05, 2011 10:01 AM
Subject: Poskytnutie preddavkov

Oznamujeme Vám, že po zrušení hotovostného platobného styku, fakulta naďalej poskytne preddavok len v prípade, že výdavky budú vyššie ako 200 EUR.

Žiadosť o poskytnutie preddavku:

- na výdavky na pobytové náklady pre zahraničného hosťa

- na pracovnú cestu

je nutné predložiť na Referát zahraničných stykov minimálne 7 pracovných dní +pred príchodom zahraničného hosťa, resp. pred nástupom na pracovnú cestu.

Upozorňujeme, že preddavok by nikdy nemal prevyšovať skutočné výdavky.

S pozdravom M. Stanová