Viliam Dillinger

Viliam Dillinger
Meno: Mgr. Viliam Dillinger
doktorand
Email: Viliam.Dillinger@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Viliam Dillinger
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Neurónové siete (1-AIN-480)
  • Základy umelej inteligencie 2 (2-IKV-133)

Výskum

  • Hierarchické učenie posilňovaním
  • Neurónové siete
  • Počítačové videnie

Publikácie