Umud Novruzov

Umud Novruzov
Meno: Mgr.Mgr. Umud Novruzov
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 442
Email: novruzov1@uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr.Mgr. Umud Novruzov
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

  • Oblasť špecializácie
  • Seminár pracoviska
  • Pedagogická činnosť

Letný semester:

  • Štúdium literatúry
  • Téoria a Metodologia Informatiky
  • Seminár pracoviska

Výskum

  • Manipulácia a editácia svetelných polí pre displeje schopné zobrazovať svetelné polia

Publikácie

  • Aplimat 2020