Tomáš Vinař

Tomáš Vinař – fotografia
Meno: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
docent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95)207
Email: tomas.vinar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 163
Adresa: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://compbio.fmph.uniba.sk/~tvinar

Výučba

Výskum

Publikácie