Teória deklaratívneho programovania 2-INF-264

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Teória deklaratívneho programovania (2-INF-264)
Prerekvizity: 1-AIN-505 alebo 1-INF-465 alebo 2-INF-265 (doporučené)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-INF-264-tdp/?lang=sk
Informačný list: Informačný list 2-INF-264 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Ján Komara, PhD.

Popis predmetu:

Študent sa zoznámi s matematickými základmi deklaratívnych programovacích jazykov.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v magisterskom programe Aplikovaná informatika a v magisterskom programe Informatika

Odporúčania: žiadne