Poloha tabletu v priestore sa dnes najčastejšie zisťuje buď velmi nepresnými údajmi z pohybových senzorov (náklon, akcelerácia) alebo opticky tak, že tablet kamerou sníma značku umiestnenú v priestore a na základe jej tvaru dopočítava svoju vzdialenosť a náklon voči značke. Toto má svoje výrazne obmedzenia (značka musí byť v zornom poli tabletu, značka môže kaziť estetický dojem, značku nie je možné umiestniť do každého priestoru).

Toto chceme eliminovať obrátením celého procesu. Značku nalepíme na chrbát tabletu a snímame scénu kamerou pripojenou k PC. Podľa tvaru a polohy snímanej značky vieme vypočítač polohu a náklon tabletu.

Úlohou riešiteľa je zobrať niektorú z existujúcich knižních pre sledovanie takejto značky v priestore a vyvinúť HW/SW riešenie aj s ukážkovou aplikáciou (ktorú vymyslíme za behu)