(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

spracovanie 3D modelu vo VRML formáte za účelom jeho oživenia. 3D model, napríklad kráčajúceho hmyzu treba rozdeliť na jednotlivé časti, údy, určiť jednotlivé kĺby, zredukovat počet plôch ktoré ho tvoria a pod. Odporúčaná platforma je C + flex. Možný výsledok je napríklad "stick insect" (pakobylka) s ovladatelnymi udmi vo formáte bos.

Literatúra:

  1. Žára J.: VRML97 Laskavý pruvodce virtuálnymi svety. Computer Press, Brno 1999

Požiadavky: programovanie