Praktický seminár robotiky 2-IKV-167

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Praktický seminár robotiky (2-IKV-167)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/RoboticsSeminar/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-167 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
E-mail: petrovic@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/

Popis predmetu:

Seminár pre študentov a učiteľov, ktorí sa venujú robotickým projektom, alebo sa o nich chcú niečo dozvedieť (aj v spolupráci URPI FEI STU). Seminár slúži na spoločné štúdium literatúry a aktuálnych výsledkov a výskumu v oblasti ale i na prezentáciu, výmenu a získavanie vlastných praktických skúseností formou projektov, možnosť práce v laboratóriu na vlastných projektoch.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne