Táto stránka je venovaná cvičeniam k predmetu neurónové siete.

Čas a miesto: Štv 18:10-19:40 v H-6

Cvičiaci: Mgr. Kristián Valentín

Python skripty vychádzajú zo skriptov Stephena Marslanda ku jeho knihe Machine Learning: An Algorithmic Perspective. Ich aktuálna verzia, upravená pre potreby cvičení, je prístupná cez github.com.


Cvičenie č. 1 - Úvod

Úvod do programovacieho jazyka Python a knižnice NumPy.

Kde získať Python

Zaujíma nás Python vo verzii 2.6.x, prípadne 2.7.x. Verzia 3.x nie je úplne spätne kompatibilná a niektoré skripty by sa nemuseli dať spustiť.

Linux, OS X

Python by mal byť už nainštalovaný vo Vašom OS.

Windows, iné platformy

Pre ostatné platformy (najmä Windows) je treba navštivíť oficiálnu stránku.

Kde získať knižnicu NumPy

Knižnica (modul) NumPy nebýva zvyčajne štadardnou súčasťou inštalácie Pythonu a treba ho nainštalovať z oficiálnej stránky projektu. V prípade Linuxu stačí nahliadnuť do prislušných respozitárov.

Kde získať knižnicu matplotlib

Podobne ako v prípade knižnice NumPy, pre inštaláciu treba navštíviť stránku projektu, prípadne vyhladať v repozitároch, ak sa jedná o verziu pre Linux.

Ako začať s Pythonom

Na internete existuje veľa kníh, tutoriálov a ďalších stránok o Pythone, tu je iba malý výber z nich:

V prípade knižnice NumPy je obdobná situácia, opať malý výber:


Cvičenie č. 2 - Perceptron

Zadanie cvičení na stiahnutie: Súbor:Ns perceptron.zip.


Cvičenie č. 3 - Lineárne modely: GI, CMM

Zadanie cvičení na stiahnutie: Súbor:NS linarne-modely.zip.


Cvičenie č. 4 - Viacvrstvový perceptron

Zadanie cvičení na stiahnutie: Súbor:NS mlp1.zip.


Cvičenie č. 5 - PCA

Zadanie cvičení na stiahnutie: Súbor:NS pca.zip.


Cvičenie č. 6 - SOM

Zadanie cvičení na stiahnutie: Súbor:NS som.zip.


Cvičenie č. 7 - RBF

Zadanie cvičení na stiahnutie: Súbor:NS rbf.zip. Doplňujúce zdroje: článok na scholarpedii, applet.


Cvičenie č. 8 - Hopfieldov model NS

Doplňujúce zdroje: