Úlohou je vyvinúť systém pre kategorizáciu objektov za pomocou multi-dotykového stola. Kategorizáciou objektov môže byť triedenie fotografií, emailov, dokumentov a podobne do rôznych skupín či hierarchií.

Na toto bude treba vyvinúť multi-dotykové gestá, ktoré umožnia vykonávať operácie pri kategorizácii, ako napr. vytvorenie novej kategórie, spájanie kategórií, rozdelenie kategórie, minimalizácia kategórie, presun položiek medzi kategóriami a podobne.

Popri gestách sa budú vyvíjať a implementovať aj vhodné vizualizácie skupín a vzťahov. Dôraz sa kladie na efektivitu práce, čo bude potrebné preukázať aj používateľskými testami v závere realizácie práce.

Dostanete k dispozícii 42" dotykový monitor zabudovaný v stole. Vyvíjať je možné pre Windows (C++, C#) a možno aj ako online aplikáciu v HTML5.