Mikuláš Pataky

Mikuláš Pataky
Name: RNDr. Mikuláš Pataky
doctoral student
Email: pataky@fmph.uniba.sk
Office: M 161
Address: RNDr. Mikuláš Pataky
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

ZS

Programovanie 3 (cvičenia pon 18:10 H3)

Ročníkový projekt

LS

Implementácia databázových systémov (cvičenia str 17:20 a stv 16:30 H6)

Research

Publications


Responsible for pages: