Michal Kováč

Michal Kováč
Name: Mgr. Michal Kováč
doctoral student
Email: kovac@fmph.uniba.sk
Office: M249
Address: Mgr. Michal Kováč
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

  • VKTI 2 (Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky) 2-AIN-205
  • TEA (Tvorba efektívnych algoritmov) 1-INF-310
  • UTI (Úvod do teoretickej informatiky) 1-AIN-211
  • C++ pre matikov (Programovanie (2)) 1-MAT-170
  • ADS (Algoritmy a dátové štruktúry) 1-AIN-210
  • DM (Diskrátna matematika (2)) 1-AIN-160

Research

  • Biologicky inšpirované výpočtové modely

Publications


Responsible for pages: