Matej Novotný

Matej Novotný
Meno: Mgr. Matej Novotný
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: Matej.Novotny@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i4
Adresa: Mgr. Matej Novotný
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie