Martin Macko

Martin Macko
Meno: Mgr. Martin Macko
doktorand
Email: Martin.Macko2@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M25
Adresa: Mgr. Martin Macko
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Stvrtok 9 50 2h c M-I 1-AIN-130 Programovanie (1) 1iai4


Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú