Martin Homola

Martin Homola
Meno: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
docent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 109
Email: homola@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-36
Adresa: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/

Výučba

Výskum

  • knowledge representation
  • ontologies
  • semantic web

Publikácie

Zoznam mojich publikácií nájdete na: