Marián Vittek

Photo of Marián Vittek
Name: RNDr. Marián Vittek, PhD.
teacher
Section: Section of Declarative Programming
Phone: +421 2 602 95 727
Email: vittek@fmph.uniba.sk
Office: i16
Address: RNDr. Marián Vittek, PhD.
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia
Web: homepage

Teaching

Research

  • Programovacie jazyky
  • Softvérové inžinierstvo
  • Refaktorovanie programov
  • Constraint solving
  • Systémy na prepisovanie termov

Publications