Máme existujúci a rozbehaný HW/SW setup s názvom MARS (Multi-touch Augmented Reality System), ktorý kombinuje prácu na dotykovom stole s rozšírenou realitou a umožňuje tak interaktívne prezeranie si virtuálneho priestoru v dvoch kontextoch.

Napríklad: Na stole vidím a pracujem s 2D mapou mesta. Sníma ma kamera, prenáša obraz do počítača, kde sa do tohoto obrazuj domiešavajú virtuálne objekty a výsledný obraz sa premieta predo mňa. Takže popri práci na dotykovom stole vidím pred sebou aj obraz, ako z môjho 2D dotykového stola vyrastajú 3D budovy.

Úlohou riešiteľa bude na tejto platforme vyvinúť ďalšiu podobnú ukážkovú aplikáciu. Napríklad výukovú, kde sa v 2D kontexte môžu interaktívne zobrazovať textové a grafické informácie o slnečnej sústave a v rozšírenej realite sa nad stolom zobrazuje jej 3D vizualizácia.

Platforma je postavená na Windows, Unity, C#.