Ľudovít Malinovský

Ľudovít Malinovský
Name: Mgr. Ľudovít Malinovský
doctoral student
Email: ludovit.malinovsky@fmph.uniba.sk
Office: I-11
Address: Mgr. Ľudovít Malinovský
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

Research

  • Výpočtové modelovanie semiotických, sémantických, komunikačných a jazykových javov:
    • Výpočtové modelovanie evolúcie a emergencie komunikácie (signálov, jazyka, teórie mysle)
    • Kategorizácia pomocou rozlišovacích kritérií. Kognitívna sémantika.

Publications

  • Malinovský Ľ. (2013). Výpočtový model zavádzania ako spoločnej akcie. In: Kelemen J. et al. (ed.), Kognitivní věda a umělý život, Slezská univerzita v Opavě, Opava. pp. 157-166
  • Malinovský Ľ. (2012). Triadická interakcia v emergencii komunikácie. In: Kelemen J. et al. (ed.), Kognice a umělý život XII, Slezská univerzita v Opavě, Opava. pp. 137-142
  • Malinovský Ľ. (2011). Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle. In: Kelemen J. et al. (ed.), Kognícia a umelý život XI, Slezská univerzita v Opavě, Opava. pp. 133-140
  • Malinovský, Ľ. (2010). Kategorizácia vysokorozmerných dát pomocou rozlišovacích kritérií. In: Kelemen J., Kvasnička V. (ed.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita v Opavě, Opava. pp. 227-233
  • Malinovský, Ľ. (2009). Universal data categorizator architecture. In: Racsmány M. et al. (ed.), Language and Perception 1 Suppl., Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 29

Responsible for pages: