Ľubor Šešera

Photo of Ľubor Šešera
Name: RNDr. Ľubor Šešera, PhD.
assistant professor
Section: Section of Declarative Programming
Email: lubor.sesera@fmph.uniba.sk,
Address: RNDr. Ľubor Šešera, PhD.
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching


Responsible for pages: