Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 1-AIN-240

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (1-AIN-240)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (3)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://wega.sccg.sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-240 (fakultná služba)
Vyučujúci: Matej Novotný
E-mail: Matej.Novotny@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~mnovotny/

Popis predmetu:

Obsah predmetu poskytuje v zmysle odporúčaní ACM Computing Curriculum súbor vedomostí v oblastiach Graphics and Visual Computing, Human-computer Interaction, a relevantné témy pre Social and Professional Issues.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: Matematika 2