František Gyárfáš

František Gyárfáš – fotografia
Meno: Ing. František Gyárfáš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i17
Adresa: Ing. František Gyárfáš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • Agilné metodológie programovania
  • Usability, navigácia, interaktivita web-aplikácií
  • Spoločenské aspekty internetu
  • Elearning vo výuke programovania

Publikácie