FMFI UK AI Alumni & Friends

Novinky

1. marec 2009
spustenie stránky. Staňte sa členmi!

AI Alumni & Friends je sociálna sieť voľne združujúca absoloventov, súčasných študentov, vyučujúcich a ostatných priaznivcov umelej inteligencie na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Výučba umelej inteligencie na Univerzite Komenského sa opiera o tradíciu siahajúcu do 80-tych rokov minulého storočia. Štúdium odboru umelej inteligencie tradične už od roku 1988 poskytoval Ústav Informatiky asociovaný s FMFI UK, ktorý bol neskôr, v roku 2006, začlenený do novovytvorenej Katedry Aplikovanej Informatiky. Aj napriek tomu, že umelá inteligencia, s výnimkou krátkeho obdobia na začiatku 90-tych rokov, nemala samostatnú katedru na FMFI UK, tento odbor tradične priťahoval zapálených nadšencov. Množstvo z nich neskôr pokračovalo vo vedeckej kariére na univerzitách, vedeckých inštitútoch a v priemysle po celom svete.

Ambície a ciele

Hlavným cieľom sieťe AI Alumni & Friends je sprostredkovať a udržiavať vzájomný kontakt absoloventov a priaznivcov umelej inteligencie na FMFI UK s Alma Mater ako aj so súčasnými študentmi a učiteľmi tohto odboru.

Spoločenské kontakty sú a aj vždy boli najlepším nástrojom pri hľadaní zamestnania a profesionálneho uplatnenia sa. Kontakt s absoloventmi stále činnými v odbore na rôznych vedeckých inštitúciách doma i vo svete môžu preto tiež pomôcť súčasným študentom zorientovať sa pri výbere budúcej profesionálnej dráhy.

V neposlednom rade má sieť AI Alumni & Friends aj ambíciu navonok reprezentovať kvalitu vzdelávania v umelej inteligencii na FMFI UK.


Aktivity

Adresár členov

Jadrom siete AI Alumni & Friends je adresár členov a mailing list alumni [at] lists.dai.fmph.uniba.sk. V budúcnosti plánujeme aj vytvorenie špecializovanej LinkedIn skupiny FMFI UK AI Alumni & Friends.

Mailing list

Moderovaný mailing list alumni [at] lists.dai.fmph.uniba.sk je určený na príležitostnú distribúciu oznamov relevantných pre členov sieťe ako sú pozvánky, informácie o relevantných aktivitách KAI, apod.

V prípade, že sa chcete prihlásiť, pošlite e-mail na alumni-request [at] lists.dai.dai.fmph.uniba.sk. Do záhlavia uveďte "subscribe". Alternatívne sa zaregistrujte priamo na mailing listu.

Calls

S cieľom podporiť výmenu informácií o voľných pracovných pozíciách (PhD/postdoc/iné akademické pozície) vo výskume a priemysle, je súčasťou AI Alumni & Friends aj moderovaný mailing list dai-calls [at] lists.dai.fmph.uniba.sk. V prípade, že chcete preposlať informáciu o voľnej pracovnej pozícii cez distribučný list dai-calls, jednoducho ju pošlite na adresu mailing listu.

Ak chcete odoberať oznamy z dai-calls listu, zaregistrujte sa poslaním e-mailu so záhlavím "subscribe" na adresu dai-calls-request [at] dai.lists.fmph.uniba.sk. Relevantné ponuky budú priebežne zverejňované aj v študentskej sekcii stránok KAI.

Ako sa stať členom?

Sieť AI Alumni & Friends je neformálnym združením. Členstvo je dobrovoľné a nezáväzné. V prípade, že máte záujem registrovať svoje kontaktné dáta v adresári, pošlite e-mail koordinátorovi s Vašim menom, rokom absolvovania FMFI UK/MFF UK (Alumna/Alumnus) a adresou súčasného pôsobiska, prípadne URL na osobnú WWW stránku. Prípadne jednoznačne uveďte, že nieste absoloventom umelej inteligencie (Friend).


Organizácia

Pripomienky, kritiku a otázky posielajte koordinátorovi siete Petrovi Novákovi na adresu peter.novak [at] tu-clausthal.de.