Endre Hamerlik

Endre Hamerlik – fotografia
Meno: Mgr. Endre Hamerlik
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: endre.hamerlik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Endre Hamerlik
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Letný semester:

Výskum

  • Neurónové siete
  • Spracovanie prírodzeného jazyka
  • Reprezentácia znalostí
  • Interpretabilita Neurónových sietí

Publikácie