Tvorba prístupných e-dokumentov a programov pre nevidiacich 1-AIN-612

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Tvorba prístupných e-dokumentov a programov pre nevidiacich (1-AIN-612)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://cezap.sk/~lecky
Informačný list: Informačný list 1-AIN-612 (fakultná služba)
Vyučujúci: Peter Lecký
E-mail: peter bodka lecky zavináč fmph bodka uniba bodka sk
Domovská stránka: http://cezap.sk

Popis predmetu:

Poskytnúť základné informácie o špeciálnych technológiách používaných nevidiacimi a slabozrakými používateľmi počítačov, oboznámiť s problematikou ne/čitateľnosti elektronických dokumentov a ne/použiteľnosti aplikácií, oboznámiť s možnosťami tvorby prístupných dokumentov a aplikácií.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne