Najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky na štátnych skúškach v roku 2021

Cena dekana

Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu získala


Cena garanta

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž o cenu garanta takto:

Celkový víťaz